Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai konsultuoja visais paveldėjimo teisės klausimais, taip pat atstovauja visuose ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių santykių.

Advokatai teikia šias teisines paslaugas:

 • praleisto termino palikimui priimti atnaujinimas;
 • palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą;
 • atstovavimas paveldėjimo klausimais teismuose, notarų biuruose ir kitose institucijose;
 • giminystės fakto nustatymas teismuose ir civilinės metrikacijos įstaigose;
 • palikimo pasidalijimo klausimų sprendimas;
 • paveldėjimo teisės ir paveldėjimo teisės liudijimo ginčijimas;
 • įpėdinių savitarpio santykių ir ginčų sprendimas;
 • testamento ar jo atskirų dalių pripažinimas negaliojančiais;
 • asmeninio testamento patvirtinimas;
 • patarimai dėl testamentų sudarymo;
 • teisės konsultacijos palikimo priėmimo klausimais;
 • paveldėtojų santykiai su palikėjo kreditoriais.

 

Susisiekti su advokatu ►