Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai konsultuoja visais paveldėjimo teisės klausimais, taip pat atstovauja visuose ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių santykių.

Advokatai teikia šias teisines paslaugas:

 • teisės konsultacijos dėl testamentų sudarymo;
 • teisės konsultacijos palikimo priėmimo klausimais;
 • palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą;
 • praleisto termino palikimui priimti atnaujinimas;
 • paveldėjimo teisės ginčijamas;
 • testamento ar jo atskirų dalių pripažinimas negaliojančiais;
 • palikėjo kreditorių interesų gynimas;
 • įpėdinių savitarpio santykių ir ginčų sprendimas;
 • ginčų su palikėjo kreditoriais reguliavimas;
 • palikimo pasidalijimo klausimų sprendimas;
 • kitų paveldėjimo reikalų tvarkymas;
 • atstovavimas visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus, kylančius iš paveldėjimo teisės.

 

Susisiekti su advokatu ►