5.43 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento samprata

5.43 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento samprata Bendruoju sutuoktinių testamentu abu sutuoktiniai vienas kitą paskiria savo įpėdiniu ir po vieno sutuoktinio mirties visą mirusiojo turtą (iš jo ir bendrosios sutuoktinių nuosavybės dalį) paveldi pergyvenęs sutuoktinis, išskyrus privalomąją palikimo dalį (šio kodekso 5.20 straipsnis).

Skaityti toliau

5.44 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento sudarymas

5.44 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento sudarymas Bendrąjį sutuoktinių testamentą gali sudaryti tik sutuoktiniai. Tokį testamentą notaro ar kito asmens, tvirtinančio testamentą, akivaizdoje pasirašo abu sutuoktiniai. Bendrasis sutuoktinių testamentas sudaromas tik kaip oficialusis testamentas (šio kodekso 5.28 straipsnis).

Skaityti toliau

5.45 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento turinys

5.45 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento turinys Testamentu kiekvienas sutuoktinis kitam palieka visą savo turtą. Testamentu gali būti paskirtas įpėdinis, kuris paveldės turtą mirus pergyvenusiam sutuoktiniui. Testamentu gali būti paskirta testamentinė išskirtinė, suteikiama iš vieno kurio sutuoktinio turto po jo mirties arba bendro sutuoktinių turto po pergyvenusio sutuoktinio mirties. Sutuoktiniai gali savo turtą ar jo dalį […]

Skaityti toliau

5.46 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento panaikinimas ir negaliojimas

5.46 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento panaikinimas ir negaliojimas Bet kuris sutuoktinis gali iki palikimo atsiradimo atšaukti savo valios išreiškimą ta pačia tvarka, kokia buvo sudarytas testamentas. Tokiu atveju netenka galios ir kito sutuoktinio valios išreiškimas. Sutuoktinio sudaryti testamentai, neatšaukus bendrojo sutuoktinių testamento, negalioja. Bendrasis sutuoktinių testamentas netenka galios, jeigu iki palikimo atsiradimo momento nutraukiama santuoka […]

Skaityti toliau

5.49 straipsnis. Palikimo pagal bendrąjį sutuoktinių testamentą atsisakymas

5.49 straipsnis. Palikimo pagal bendrąjį sutuoktinių testamentą atsisakymas Mirus vienam sutuoktiniui, kitas sutuoktinis neturi teisės pakeisti bendrojo testamento. Jis turi teisę atsisakyti priimti palikimą. Tokiu atveju mirusiojo sutuoktinio turtą paveldi jo įpėdiniai pagal įstatymą, o pergyvenęs sutuoktinis įgyja teisę savo nuožiūra sudaryti naują testamentą. Toks pergyvenusio sutuoktinio atsisakymas priimti palikimą neturi įtakos testamentinės išskirtinės, paskirtos […]

Skaityti toliau